BITKI BESLEME BURHAN KAAR PDF

kaart van nederland roberts bell engineering group schneider super angulon utrecht bibliotheek burhan akdag wikimapia body covering of whales emertat halomoan simbolon rio scanning laser forum bitki besleme ppt background. lazarus lives generalka motora vw beetle kar kristalleri ile ilgili bilgi triptyque amputation ideal body weight calculator qasem burhan qatar petroleum rosa .. patient identifiers bebek besleme oyunu indir camping hertha see bewertung pets elarduspark kfc locations hd-fdd titlewave by follett bitki biyolojisi sorular . kalouskova vseqx burhan abe blog talk action bronson romanian waitresses yema yachtingraf economische kaart heuvelland kartulisalat slowman filmweb farming simulator hayvan besleme oyunlar ziereisen pinot noir of pizza porto escravos africanos bluestone columbus reviews ku4e6ki bitki ve.

Author: Barisar Moshicage
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 2 July 2005
Pages: 498
PDF File Size: 6.72 Mb
ePub File Size: 2.53 Mb
ISBN: 738-5-36424-576-9
Downloads: 46099
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Domuro

Post on Burgan views. Nusret BeyFatih dersiamlarndan, mesnevhan, eski Sleymaniye Ktphanesi mdr ve tark-i uak! Nusret Bey’in tasavvuf ilminin ak vadisinde kaleme ald yazdan, Tasavvufta Gnl ve Ak, Vecizeler, Esm-i thhiyye isimli eserleriyle baz gazetelere gnderdii ke yazlarndan olumaktadr. Burhn yannda iir ve mektuplar da bulunmaktadr.

Nusret Tura, uzun seneler, bir taraftan Deniz Yollan’nn stanbul, Bebek iskelesinde gie memurluunu bir taraftan da dostlaryla gnl sohbetlerini srdrmtr. Bu isimlerin iki de dellet ettikleri yer vardr ki birincisi onlarn “msemm”ya olan delletleri, kincisi ise “hakikat” e olan delletleridir.

Seminole County Florida

Bu sebepten isimler aslna baklacak olursa birer nisbet ve izafetten ibarettirler ve gayet tabidir ki bir asla rc ederler. Yni, mmkin varlklarn asllar bir veya birok esm-i ilhiyyenin tasarrufu altnda olarak bu ilh isimler ile sfatlanmlardr. Kiinin hangi ismin taht- tasarrufunda olduunu bilmesi de Bhrhan Hass’n bilmesi demektir ki buna tasavvufta “men aref” dersi denir ve seyrde bir makamdr. Bir eyde bir sfat yoksa o ey o isimle isimlendirilemez.

Mesel kendisinde yaratma sfat bulunmayana “Halik” ismi verilemez. Dier bir ifadeyle bir eyin zt onun sfat ile sfat da ismi ile zahir olmakta, ortaya kmaktadr. Bylece isim sfatn zahiri, sfat da ztn zahiri olmaktadr. Bunun aksi de olur fakat bu sefer zt sfatn btn, sfat ise ismin btn olacaktr. Btn bunlarn nda sfatn; Mutlak Zt’n zuhur mertebesinde hs bir tecellisinden ibaret olduu sylenebilir. Ama bu tecelli, Mutlak Zt zerine zid olmadndan ayn zamanda Zt’n ayn da olmaktadr.

Sfat ve esmay klliyat itibariyle saymak mmkn deildir. Zaten biz de Hakk’n var olduuna ve mesel “Hayy” olduuna O’nun kesif mertebesi olan u grnrlere fenomen bakarak, dier bir tbirle O’ndan Zhir olan ve dolaysyle burhn almeti olan bu lemin grdmz eserlere bakarak hkmetmez miyiz?

Okuyann mstefid olacan umuyoruz.

Sana syleyecek olduum ok eyler var; fakat msaadenle bu szlerimi mahsus kda aksettiriyorum ki bizi dinleyenlere ibret olacak ok eyler vardr zannediyorum.

Szlerimin edeb bir kymeti yoktur. Menfaat kaygusu da yoktur. Bu kitap hemen batan sona kadar kr, hamd sena, takdir, tahsis, tazim, hikmet ve tabi baz hikyelerden ibarettir.

Senin kelmn olan Kur’n- Kerm’in deil midir ki senin azametini, emirlerini, nehiylerini, ceza ve mkfatlarn baz hikyelerle bizlere bildirir. Biz de Trk olduumuz iin ve baka lisan da bilmediimizden vmelerimizi, rica ve niyazlarmz Senin tensibinle, msadenle, Trke yapacaz. Sen her lisana vkfsn.

  LALKA STRESZCZENIE SZCZEGOWE OSTATNI DZWONEK PDF

Sevgili Resuln Araplarn iinden setin ve szlerini de Arapa syledin. Sz, i lemimindeki kaynamalarn, bilgilerin az kanalyla karak tebellr etmesidir.

Mnnn ekil ve suret elbisesi giymesdir. Bu kuds szleri Sen sevgili Resuln Hazret-i Muhammed’in”asm azndan syledin. Her sz, sahibinin idrk derecesini gsterir. Nuran cemalini gsterir, ruhun gzelliini gsterir. Yani sz yazan, sznn arkasnda gizlenmitir. O odur, kemlatnn derecesini szle aikr etmitir.

Btn mahlkat, gneten zerreye, deryadan katreye kadar hepimiz Seni tasdik ederiz. Byk diyerek Seni byltrz; fakat enine mi, boyuna m, geniliine mi?

Azz, Kerim, Rahim olan Allah’m, biz kullar kymetli bir zinet eyamz oldu mu, bir muhafazaya koruz ama muhafaza, kutu ne kadar kymetli olursa olsun iindeki yzk, kpe, gerdanlk Demek ki, bizim vcudumuz da ruhumuzun bir muhafazasdr. Madem ki ruhumuz Senin nefan, Senin emrin, Senin nurundur. Demek ki, dem, kinatn z, gayesi. Bunu idrak eden Seni seven ve Senin tarafndan sevilen bu insan- kmil, demi mn, saylar milyar aan insanlarn arasnda gizlidir.

Sevgililerin acaba ler yediler, krklar, binbirler dediimiz bu muhterem kimseler mi? Benim Hakim olan Allah’m; mektup yazarz, bir veya birok sahifelerin iinde, maksadmz anlatan ancak birka satrdr.

Zarfn derhal atarz, nk zarf, iindekini muhafaza ettii mddete kymetlidir. Demek oluyor ki insan da kinat kitabnn zdr, yle ya, insanlarn hizmetinde olan varlktan birer birer dnelim: Mesel gne, yaradlnda Senden bir emir alm deil mi? Benim azamet sahibi Allah’m, Sen ona ne demitin? Benim,ak ve muhabbette yinem olan habibim sevgili resulm zuhura gelecek; onun vcudunun domas iin gerek sen, gerek asr nam verdiim su, ate, hava, toprak btn hayat sahiplerinin asl olacak. Benden aldklarn chil ve s kullarna nakledeceklerdir.

Bu, peygamberlerin en sonuncusu Muhammed Mustafa s. Hereyi onun iin yarattm, onu da Kendim iin.

ONUN GZEL SMLER – M.NUSRET TURA

Yarattm insanlarn hepsine lemi musahhar kldm. Her hayat ksar mahlk, bir baba ile bir anann aknn mahsldr. Rahman ismimle hepsine hayat ve nzk verdim; Rahim ismimle de Benden baka hibir rab ve ilh tanmayanlara selmet yolu gstererek slm nm altnda manev ltuflarm verdim.

Aralarndan daha ok Bana ve Habibime yaknlk gsterenlere, temiz ahlk bitji de akm verdim” oaar benim ltufkr Allah’m. Nesleme diledin, insana hayat verdin ve sevdin. Muntazaman alan bir fabrika gibi onda neler yarattn, neler? Biz de Senin verdiin shhat, z btnlkleri, slmiyet, akl ve idrak karl olarak her an, her nefes Sana kretmemiz icap ederken, bunlar yapmazsak utana utana sylyorum ne biim insanz?

Birisi bize bir hediye verse, amirlerimizden bir terfi ya da ikramiye alsak, onlara ne suretle hrmet edeceimizi, nasl yaltaklanacamz arrz. Bahusus, onlarn ltuflar, hediyeleri de geicidir, az mrldr. Seninkiler ise onlarrkinden daha uzun mrldr. Ve ok daha kymetlidir. Halbuki Senin bizden istediin be vakit namazdr. Bz insanlar emrin olan byle bir ibdet dolaysyla reform istiyorlar. Buna kim cesaret edebilir? Bu be vakit namaz bire inse namaz klanlarn adedi artacak deil ki, klmayan yine klmayacak.

  MANOPUNTURA COREANA PDF

Benim ok sabrl Allah’m; bir ksm insanlar ezn- Muhammedi’nin Trke olmasn istiyorlar. Arapa okunan ezandaki heybet, azamet, halvet, Trke’de olacak m? Senin kelmn olan Kur’n- Kerm’inin iten ie bitk mnlar vardr. Onun roman gibi tercmesini okuyanlar isminden baka slmlna delalet edecek bir iaret olmayan kimseler, o Kitab- Mbin’in hangi mnsn anlayacaklar?

Din ilmi bal bana bir ilimdir. Onun esrar btn ilimleri camidir. Bunu renmek iin bir miktar Bitkl renmek elzemdir. Dinin esrarn bellemek iin almadan, gayret sarfetmeden, gazetede havadis okur gibi okuyup renelim, diyoruz. Benm Ceml, Cell sahibi Allah’m, bu olur mu? Ben kzyorum, Sen,sabrediyorsun, celallenmiyorsun.

Santa Cruz County California

Ey benim Halim ve Selim Allah’m Msade-i ilhiyenle kardelerime Senin bize rettiin ve Sana kar kullanmamz istediin “Allah” ism-i erifinden bir miktar bahsedeyim: O noktaya vahidiyet noktas derler; btn harflerin ve adaletlerin asl, o burhab. Balangta onunla baland gibi satrlarn, cmlelerin, hatta kitabn sona enlii zaman yine nokta kullanrz. Termometrenin iinde civann hava ile bes,eme yer de bir noktadr.

Bu nokta 10 derece ykselse, her derecesi akln br derecesini gsteren en stteki mertebeye akl- evvel denir. Hani u Hazret-i Peygamber a.

Mi’rac gecesi Cebrail aleyhisselm btiki yni kendi kemle ermi akllarnn bir melek eklinde tecessm ederek vahiy ve Kur’n- Kerm’i para para getirdii zaman Cebrail “Y Muhammed, ben daha bikti kamam, yanarm” dediinde, Efendimiz, “yanarsam, ben yanaym” deyip ak ile huzur-u ilhiyyeye kp her taraf seyir ve tems ettikten sonra avdet ettii nokta gibi hep o noktadr.

Buna ruh-u muhammed, akl- kll dahi derler. Yani hakikat- ilhiyeye, hakikat- muhammediyeye akl yolu ile gidilmez; ancak ak ile, Efendimizin s. Bu hle “mi’rac” denir ki, her kimsenin kn deildir. Hidayet, riyazt, mcdele, mchede, iddetli istek iidir.

Bu ilme ilm-i ledn ve tasavvuf denir. Termometrenin noktas sfra indimi o zaman beerin akl; akl- cz’, akl- maa ismini alr. Bunun vazifesi; ne yesem, ne giysem, nereyi gezsem, hangi roman okusam, kiminle lk lk etsem v. Sfrdan aa bes,eme, nefis ve eytan nm altnda fenalklarla tezahr eder. Kimi kafese koysam, dolandrsam, unu alsam, unu soysam, ste su katsam, kumar oynayp para burha, vaktimi ilimle ibadetle geireceim yerde gezip tozsam, apknlk yapsam v.

Kendi ufak bir menfaati iin cana kyar, erefe kyar, bakasnn emeine kyar, memlekete kyar, hereyi feda eder. Bu lemde inleye inleye can verecek; teki lemde de ruhu trl hayvanlar eklinde tecessm ederek, onlarla halleecektir. Buna lm- velayet derler.

Ve sonra b be harfini geerek makm- Kb- Kavseyn denilen ba-y, hviyeti devrederek ebediyete intikal eder. Cenab- Allah’n 99 gzel ismi vardr; onlar da sonra anlatmak. Esm-i mtekbile ve sfat mtezadde cem’inin ehadiyetine derler.